ViaDia Joensuu ry

Lähiötalon tarina

Lapsiperheiden kohtaamispaikka, Lähiötalo käynnistyi maaliskuussa 2012 Sohlbergin säätiön apurahan turvin osoitteessa Riihisärkänkatu 6 B 16. Toiminnanjohtajana aloitti hankeidean kehittäjä lto, YTM Kirsti Kurki. Vuosina 2012 ja 2013 toimintaa rahoitti Sohlbergin säätiön lisäksi myös yksityinen sponsori. Hyvin pian alueen lapsiperheet ottivat paikan omakseen.

Vuoden 2014 alusta käynnistyi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti: Lähisverkosto, Lähiötalo ennaltaehkäisevän perhetyön palveluympäristönä Joensuun Rantakylä-Utra asuinalueella 2014-2016.  Näinä vuosina toimintaa rahoitti myös Sohlbergin säätiö.

Projektin tavoitteena oli:

  1. Vahvistaa Rantakylä-Utra alueen lapsiperheiden sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.
  2. Rakentaa ennaltaehkäisevän perhetyön toimintatapoja ja kumppanuusverkostoja.
  3. Kytkeä ja levittää Lähiötalon toimintamallia ja toimintatapoja.
  4. Kehittää ennaltaehkäisevän kohdennetun perhetyön verkostomaista toimintamallia.

 

Vuoden 2017 alusta Lähiötalon toiminta vakiintui kun Stea myönsi toiminnalle kohdennetun toiminta-avustuksen. Lähiötalon toiminnan tavoitteena on tukea alueen asukkaiden hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä alueen asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja perheet, jotka kamppailevat taloudellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa sekä maahanmuuttajaperheet.

Lähiötalon keskeistä toimintaa ovat avoin kohtaamispaikkatoiminta (arkisin klo 9.30 -14), erilaiset kerhot, vertaisryhmät, tapahtumat sekä retket ja leirit lapsille ja aikuisille.

Tehdyt opinnäytetyöt:

2013-2016

2017 –