ViaDia Joensuu ry

Oppinnäytetyöt pitkittyneeseen kipuun liittyen

Viime vuonna 2023 Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat tutkivat Laiturin kipuryhmään osallistuneiden kokemuksia opinnäytetyötään varten 🗣 Heidän opinnäytetyönsä ”Pitkittynyttä kipua kokevien henkilöiden odotuksia fysioterapeutin kohtaamiselta ja vuorovaikutukselta” on valmis ja vapaasti luettavissa:

https://www.theseus.fi/handle/10024/806266

Sen lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat perehtyivät myös toisessa opinnäytetyössään kipuryhmämme vertaistukitoimintaan ja tuotoksena on tehtäväkirja pitkittyneen kivun kanssa eläville 👥

Opinnäytetyönsä ”Fysioterapia pitkittyneen kivun itsehoidossa ja vertaistukitoiminnassa: Tehtäväkirja pitkittyneen kivun kanssa eläville” on vapaasti luettavissa:

https://www.theseus.fi/handle/10024/814049

Hienoa työtä opiskelijat ja onnea tulevaisuuden työhönne!